Lervik Idrettsforening - 3v3 dugnad 08.11.2015

3v3 dugnad 08.11.2015

Hei alle sammen (Smågutt lag og Guttelag)

 

Som alle nok nå vet, så skal Lervik,igjen, arrangere ny «3v3 turnering» i Østfoldhallen, søndag 8.November.

 

Forrige gang var over 2 dager, denne gang kun en dag!

 

Dette er et stort arrangement med ca 200 deltagende lag, fra barne idretten.

 

Stort arrangement – trenger mange til å delta på dugnad.

 

De forskjellige oppgaver fra, salg/kiosk, rydding, rigging/ned rigging, billetter, registrering, bane verter osv, er nå fordelt.

 

Vi informere nå om at:

 

Småguttelaget og Guttelaget har fått  i oppdrag å bemanne «inngangspenger» og «barneverter».

 

Turneringen varer fra 0900-1800.

 

Vi trenger mange folk, så

 

Hold av dagen !

 

Dugnadsliste med hvem som skal hvor og når vil bli sendt nærmere turneringsdato.

 

Mvh

William Lie

Kontakt person, inngang/verter.

Kommende aktiviteter

Ingen oppføringer er funnet