Lervik Idrettsforening - 3v3 - Småguttelaget skal stille som dommere

3v3 - Småguttelaget skal stille som dommere

Søndag 13.11. arrangerer klubben stor turnering i Østfoldhallen. For øyeblikket er det påmeldt over 230 lag som skal spille kamper fra tidlig morgen til kveld. 

For å få avviklet alle disse 600-700 kampene skal alle lag i alderstrinnet 13 årn og eldre stille som dommere. Det blir mest sannsynlig dømming i bolker á 3-4 timer. 

I småguttelaget har vi mange som har tatt dommerkurs og ennå flere som fint kan dømme smålag. 

Jeg har sendt ut Spond til samtlige gutter for å holde av søndagen. Konkret tid kommer når vi vet hvem som stiller. Vil at samtlige svarer om de kan dømme raskt, så får vi tidlig avklart hvor mange dommere smågutt kan stille med. 

Svarfrist: Så raskt som mulig!

Heia Lervik!

Kommende aktiviteter

Ingen oppføringer er funnet