Eelco Huttner, Konfirmasjon

Arrangør: Kalender klubbrom