MEDLEMSKONTIGENT OG TRENINGSAVGIFT 


Kontigenten for 2024 består av en felles medlemskontigent og differensiert treningsavgift.

Medlemsavgift (inkludert trenere og lagledere) :      360 kr pr år 

Treningsavgift:       BIG                                                       1650 kr pr år 

                                  Ungdom / Senior                             2450 kr pr år 

                                  Veteran Damer                                 Untatt 

                                   Senior B                                             1205 kr pr år


Kunstgressavgift:  BIG og fotball                                      205 kr pr år

Hovedstyret har et vedtatt et tak på kr 6.150 for husstabdsmedlemmer. Dersom en husstand samlet får medlems og treningsavgifter på mer enn dette beløpet kan samtlige i familien meldes inn og treningsavgiftene avkortes.

Det gis anledning til å dele opp beløpet samt å søke om redusert treningsavgift. Ta kontakt med irene.bekkevold@lervikif.no