Klubbhåndbok Lervik IF


Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er åpenhet og kontinuitet i det som vedtas, informeres om og utføres – på feltet, i hallen, i gymsalen, i møte med aktive, foresatte, motstandere, og i styrerommene.

Klubbhåndboka er utarbeidet av hovedstyret og gruppestyrene etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for.

Siste versjon av klubbhåndboka skal til enhver tid være tilgjengelig via klubbens hjemmesider – www.lervikif.no - Link til håndboken: Klubbhåndbok - Lervik IF.pdf