INSTRUKS AVVIKLING AV HJEMMEKAMPER

 Lervik IF følger NIFs regler om barneidrett og NFFs/NHFs regler for gjennomføring av hjemmekamper. For å sikre dette ønsker klubben å presisere dette gjennom 3 viktige prinsipper for hjemmekamper i klubbens regi:

 1. Kampvert
 2. Fair play hilsen
 3. Foreldrevettreglene

Å spille kamper er et høydepunkt for både store og små. Lervik IF, ønsker at kampene foregår innen rammer som gir gode opplevelser for alle involverte – både spillere, trenere, foreldre og dommere.

Lervik IF ønsker å ha en god ramme rundt hjemmekampene våre, preget av Fair play. For å sikre dette skal det utnevnes Kampvert til alle hjemmekamper. Lagleder har ansvar for å utpeke kampvert (bør ikke være lagleder / trener). Kampvertene skal kles med godt synlige vester.

Kampvertens oppgaver

Før kampen:

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden
 • Ønske begge lag og dommer velkommen
 • Henvise/anvise begge lag til sikker parkering ved banen/klubbhus.
 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen og da på tribunen i hallen
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser
 • Prate med dommer i pausen
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken
 • Påse at alle tilskuere står godt utenfor sidelinjen og oppholder seg på tribunen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer

Etter kampen:

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen
 • Takke begge lag og eventuelt dommer
 • Rydde rundt banen etter kampslutt
 • Sørge for at garderober er feiet og klare for neste bruker

Fair Play: Det handler om respekt!

Fair Play er mye mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre.

 • Jeg viser respekt for treneren, dommeren og spillets regler.
 • Jeg viser respekt for laget og lagkameratene mine.
 • Jeg viser respekt for mine motspillere.
 • Jeg vil bidra til at alle trives og har det gøy.
 • Jeg er til å stole på og oppfører meg positivt.
 • Jeg stiller opp på Fair Play-hilsen før og etter alle kamper.
 • Jeg oppfører meg slik at det er moro å spille med og mot meg, og hyggelig å være kamerat med meg utenfor banen.

Fair Play-hilsen

I alle fotballkamper som spilles i Norge skal det gjennomføres Fair Play-hilsen. Dette gjøres både før og etter kampen.

Lagene stiller opp på to rekker mot hverandre og foretar håndhilsen før kampstart. Dette skal gjøres midt på banen med dommer eller dommertrio til stede i midten.Det samme skal gjøres etter kampen. Lagene stiller opp på to rekker midt ute på banen og takker for kampen med dommer eller dommertrio til stede i midten.

Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres før kampen (gjelder kun fotball):

 • hjemmelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp
 • lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken
 • hjemmelaget hilser først på dommer eller dommertrio, deretter bortelagets kaptein og de øvrige spillerne
 • til slutt hilser bortelagets spillere på dommer eller dommertrio ledet an av kapteinen

Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres etter kampen (gjelder da håndball): 

 • bortelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp
 • lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken
 • begge lagene takker for kampen på samme måte som før kampen

Foreldrevettregler

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet
 3. Vis respekt for arbeidet klubben gjør - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
 4. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge
 5. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play
 6. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i foreldreforum/møter.
 7. Foresatte skal oppholde seg på et annet område rundt banen, enn der trener og innbyttere oppholder seg.
 8. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet
 9. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 10. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

- Hei på laget og la laglederne lede laget - og dommeren dømme

Parkering

Lervik IF ønsker at alle våre spillere/medlemmer skal ha en sikker og miljøvennlig arena.

 Derfor ønsker vi ingen biler innenfor inngjerdet område.

 • Parkering henvises til oppmerkede plasser ved skolen, eventuelt plass syd for klubbhus.
 • Vi oppfordrer våre lag til å gå og sykle på hjemmekamper og samkjøre biler til bortekamper. 
 • Lervik IF sine spillere, trenere, ledere og foreldre tar hensyn til dette, og bidrar til at Lervik IF har den sikre arenaen vi ønsker, for våre medlemmer.

Kiosk

Lervik IF ønsker å ha en mest mulig hyggelig ramme rundt våre hjemmekamper.

 Derfor holdes vår kiosk åpent på all kampdager/kamp tider.

 • Det utarbeides kioskvakatlister til alle kampdager/kamp tider.
 • Lagleder sørger for at kioskvaktene for tilgang til kiosken, 30 min før kampstart.
 • Egne instrukser for kiosken er hengt opp godt synlig inne i kiosken.

Ytterligere informasjon om klubbens kioskdrift finner du her: Kiosk Lervik IF