HJEMMEKAMPER HOS OSS ER GØY! 

 Lervik IF følger NIFs regler om barneidrett og NFFs/NHFs regler for gjennomføring av hjemmekamper. For å sikre dette ønsker klubben å presisere dette gjennom 3 viktige prinsipper for hjemmekamper i klubbens regi:

 1. Kampvert
 2. Fair play hilsen
 3. Foreldrevettreglene

Å spille kamper er et høydepunkt for både store og små. Lervik IF, ønsker at kampene foregår innen rammer som gir gode opplevelser for alle involverte – både spillere, trenere, foreldre og dommere.Lervik IF ønsker å ha en god ramme rundt hjemmekampene våre, preget av Fair play. For å sikre dette skal det utnevnes Kampvert til alle hjemmekamper. Lagleder har ansvar for å utpeke kampvert og disse er kledd i godt synlige vester. 

Kampvertens oppgaver 

Før kampen:

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden
 • Ønske begge lag og dommer velkommen
 • Henvise/anvise begge lag til sikker parkering ved banen/klubbhus.
 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen og da på tribunen i hallen
 • Bistå i å organisere Fair play møte før kampstart
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser
 • Prate med dommer i pausen
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken
 • Påse at alle tilskuere står godt utenfor sidelinjen og oppholder seg på tribunen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer

Etter kampen:

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen
 • Takke begge lag og eventuelt dommer
 • Rydde rundt banen etter kampslutt
 • Sørge for at garderober er feiet og klare for neste bruker

Kampvertinstruks Fotball 2024.pdf.

Fair Play-hilsen

I alle fotballkamper som spilles i Norge skal det gjennomføres Fair Play-hilsen. Dette gjøres både før og etter kampen.

Lagene stiller opp på to rekker mot hverandre og foretar håndhilsen før kampstart. Dette skal gjøres midt på banen med dommer eller dommertrio til stede i midten. Det samme skal gjøres etter kampen. Lagene stiller opp på to rekker midt ute på banen og takker for kampen med dommer eller dommertrio til stede i midten.

Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres før kampen (gjelder kun fotball):

 • hjemmelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp
 • lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken
 • hjemmelaget hilser først på dommer eller dommertrio, deretter bortelagets kaptein og de øvrige spillerne
 • til slutt hilser bortelagets spillere på dommer eller dommertrio ledet an av kapteinen

Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres etter kampen (gjelder da håndball): 

 • bortelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp
 • lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken
 • begge lagene takker for kampen på samme måte som før kampen

Spilervett og Trenervett 2024.pdf

Parkering

Lervik IF ønsker at alle våre spillere/medlemmer skal ha en sikker og miljøvennlig arena.

 Derfor ønsker vi ingen biler innenfor inngjerdet område.

 • Parkering henvises til oppmerkede plasser ved skolen, eventuelt plass syd for klubbhus.
 • Vi oppfordrer våre lag til å gå og sykle på hjemmekamper og samkjøre biler til bortekamper. 
 • Lervik IF sine spillere, trenere, ledere og foreldre tar hensyn til dette, og bidrar til at Lervik IF har den sikre arenaen vi ønsker, for våre medlemmer.

Foreldrevettregler

Det finnes et sett med foreldrevettregler både innen fotball og inne håndball. Vi forventer at alle foreldre forholder seg til disse reglene. 

Foreldrevettregler NFF 2024.pdf. Foreldrevett regler NHF 2024.pdf