Hovedstyret

Flemming Josefsen

Rolle: Leder
Tlf:908 40 961

Epost

Sigrid Poppe

Rolle: Nestleder
Tlf: 915 94 805

Epost

Laila Andreassen

Rolle: Sekretær
Tlf: 915 47 483

Epost

Irene Bekkevold

Rolle: Kasserer
Tlf: 416 76 498

Epost

Tonje O. Oven

Rolle: Miljøkontakt
Tlf: 911 93 019

Epost

Svein Kristiansen

Rolle: Leder Barneidrettsgruppa BIG 
Tlf: 469 66 962

Epost

Thor Martin Martinsen

Rolle: Daglig leder
Tlf: 915 12 698

Epost

Henrik Kongsberg

Rolle: Leder fotballgruppa
Tlf: 959 30 255

Epost

Håvard Magnussen

Rolle: Ansvar web/medlemsregister
Tlf: 907 64 911

Epost

Stefan McDowell

Rolle: Leder håndballballgruppa
Tlf:486 00 668

Epost