Mini Lervik og BIG

Lervik IFs mål er å gi et bredt sportslig og sosialt tilbud til alle som ønsker å være aktive i vårt nærmiljø i Lervik, Manstad, Vestbygda og Engelsviken. Vår visjon er: «Mestring for alle».

Lervik IF skal være en breddeklubb som fokuserer på å skape aktivitet for alle aldersgrupper. Allsidighet skal prege de første årene i klubben hvoretter man over tid skal etablere håndball- og fotballgrupper på alle alderstrinn og for begge kjønn. Våre aktive skal føle glede ved å komme til klubbhuset og mestring når de går hjem­.

For mange barn vil det første møtet med Lervik IF være Lervik Mini, som er vårt tilbud til barn som er yngre enn skolealder. Rekrutteringsarbeidet mot denne aldersgruppen er begrenset, men det er informert på våre hjemmesider og det er velkjent i miljøet at Lervik IF har dette tilbudet. Vi samarbeider med alle barnehagene i vårt nærmiljø og ønsker å samle barna i felles gruppe mens de enda går i ulike barnehager.  Det har vært stor pågang til disse treningene de seneste årene med opp mot 40 barn i kullet. I 2023 har vi treninger både for de som er født i 2017 og 2018 og det er svært lav terskel for å være med - ta kontakt med BIG Styret for detaljer rundt tidspunkter og kontaktpersoner. 

 I Lervik Mini har vi en treningssamling i uken. Det er oppstart i ukene etter skolestart, med pause  i alle skoleferiene. Hovedfokus for denne gruppen er motorikk, lek og glede. Vi tilstreber oss på å skape en varm og konkurransefri arena, med plass til absolutt alle. Treningene har en varighet på 45 - 60  minutter, og all aktivitet foregår i vårt nærområde, gjerne på Manstad Skole, Lervik banen eller i Gaustadhallen. 

Barna begynner i barneidrettsgruppen (BIG) i Lervik IF samme høst som de starter i første klasse, og rekrutteringen skjer på flere ulike måter. Mange har allerede deltatt på Lervik Mini, en del har eldre søsken som allerede er medlem i klubben, samtidig som de fleste i nærområdet kjenner til klubben. 

All aktivitet i BIG er beskrevet i Lerviks Sportsplan og kontinuerlig justert og endret i vår rammeplan for barneidrett. 

1. klasse: Vi holder oss til en trening på rundt 60 min aktivitet i nærområdet. Vi vektlegger det å bli kjent med hverandre og egne ferdigheter. Den første opplevelsen vi får med kampsituasjon er i vår egen BIG Cup i fotball som arrangeres i Gaustadhallen i mars samt at vi er med på vår egen 3v3-turnering i fotball som arrangeres i Østfoldhallen i november.

2. klasse: Det gis muligheter for å øke til to treninger pr. uke og vi glir sakte men sikkert over i mer fotball og håndball samtidig som vi ønsker vi at alle treninger skal være basisorientert og inneholde stor variasjon i tematikk, motorikk og ferdighetstrening.. Dette året deltar vi også i vår egen BIG-Cup i mars, 3v3-turnering i november, samt en cup i nærområdet. I fotball spiller kullet i seriespill med oppstart på våren mot slutten av andre klasse, og i håndball deltar vi i Loppetassen, som er minihåndball turneringer som arrangeres med mange kamper på kort tidsramme gjennom hele håndballsesongen.

3. klasse: Vi fortsetter primært med to treninger i uken, men det kan i overlappingsperiodene mellom håndball og fotball (september og mars) forekomme at det også blir opptil tre treninger i uken. Vi vektlegger at det er både god dialog og samarbeid i fordelingen av trening mellom idrettene. Det gis mulighet til å delta på flere 3v3-turneringer i tillegg til våre egne. På fotballsiden spiller vi serie, og på håndballsiden deltar vi på 4-5 minirunder (også kalt Intersport 4´ håndball. 

4. klasse: Det er rom for å øke til 3 treninger pr uke i henhold til aktiv sesong, men her kan det i overgangsperiodene bli enda mer aktivitet. Vi har ordinært seriespill i fotball på våren og spiller fortsatt Intersport 4´håndball gjennom sesongen. Vi deltar på våre egne 3v3-turneringer, samt eksterne cuper i nærområdet i fotball. I håndball deltar vi for første gang på Fredrikstad Cup i mai (pinsehelga) - verdens største håndballturnering.

5. klasse:   Vi har to fotballtreninger og 1 håndballtrening i fotballsesongen og motsatt. Vi deltar i ordinært seriespill i fotball og spiller kortbaneserie som ordinær serie i håndball. BIG cup i mars og 3x3 i november som tidligere,  Fredrikstad Cup i mai og fotballturneringer gjerne utenfor vårt fylke  bestemt i felleskap med BIG-styret. 

6 / 7 klasse:   Våre to eldste kull  følger som alle andre sportsplanen og rammeplanen som er satt for deres aldersgruppe men gruppen innlemmes i Lervik IFs ungdomsavdeling våren i 6 klasse. Treningsfrekvensen for de eldste kullene er 3-4 treninger pr uke, med sesongprioritet. I fotball spiller vi seriespill og i håndball spiller vi Regionserien og Temaserien for GJ12. Håndballagene  G/J 11 og 12 deltar i Fredrikstad Cup samt at vi gjerne deltar i turneringer med overnatting for første gang i begge idretter. Aldersgruppen er ofte den første hvor vi som alle andre klubber opplever noe frafall og vi jobber hardt for inkludering, deltagelse, fellesskap samt å etablere felles møteplasser på tvers av kjønn og idretter. 

Høsten i 6 klasse vil våre fotballspillere for første gang bli nominert til bylag / sonetreninger og vi oppfordrer trenere / ledere til å oppsøke BIG styret / Fotballstyret rundt denne tematikken. Vi minner også om at barna er en del av barneidrettsbestemmelsene  til og med det året de fyller 12, dvs i fotball sesongen som går fra våren til høsten mellom 6-7 klasse og for håndballen hele 7. klasse selv om gruppen organisatorisk blir en del av ungdomsavdelingen.

Mer informasjon rundt NIFs barneidrettsbestemmelser finnes her https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/

Ved spørsmål rundt rammene i BIG ta gjerne kontakt med styret - se kontaktinfo lenger opp på siden.