Rekruttering

Lervik IFs mål er å gi et bredt sportslig og sosialt tilbud til alle som ønsker å være aktive i vårt nærmiljø i Lervik, Manstad, Vestbygda og Engelsviken. Vår visjon er: «Mestring for alle».


For å få med flest mulig og beholde dem i Lervik IF, betyr det at aktivitetene skal favne bredt og at treningsglede, sportslig utvikling og fellesskap skal vektlegges. Lervik IF legger derfor stor vekt på et allsidig sportslig tilbud, der barna skal få mulighet til å være innom mange ulike aktiviteter og idretter de første årene. Dette spenner fra primæridrettene fotball og håndball, til for eksempel svømming, turning, sykling, orientering, ski, skøyter, dans, judo med mer.


For mange barn vil det første møtet med Lervik IF være Lervik Mini, som er vårt tilbud til barn som er yngre enn skolealder. Rekrutteringsarbeidet mot denne aldersgruppen er begrenset, men det er informert på våre hjemmesider og det er velkjent i miljøet at Lervik IF har dette tilbudet. Det har vært stor pågang til disse treningene de seneste to årene.

 

I Lervik Mini har vi en times trening i uken. Det er oppstart i ukene etter skolestart, med ferier i alle skoleferiene. Siste trening før jul er i uke 49, og siste trening før sommeren er i uke 23. Hovedfokus for denne gruppen er motorikk, lek og glede. Vi tilstreber oss på å skape en varm og konkurransefri arena, med plass til alle. Treningene har en varighet på ca. 45 minutter, og all aktivitet foregår i vårt nærområde.

 

Barna begynner i barneidrettsgruppen (BIG) i Lervik IF samme høst som de starter i første klasse, og rekrutteringen skjer på flere ulike måter. Mange har allerede deltatt på Lervik Mini, en del har eldre søsken som allerede er medlem i klubben, samtidig som de fleste i nærområdet kjenner til klubben.


Det blir delt ut løpeseddel i barnehagene i nærområdet, og det blir informert om tilbudet vårt når barna har førskoledag på Manstad skole i mai/juni, samt på vår hjemmeside. Noen uker etter førskoledagen arrangeres det prøvetrening for barna, sammen med et kort foreldremøte.

 

Slik innretter vi aktivitetene for hvert kull:

1. klasse: Vi holder oss til én time aktivitet i nærområdet. Vi vektlegger det å bli kjent med hverandre og egne ferdigheter. Den første opplevelsen vi får med kampsituasjon er i vår egen BIG Cup i fotball som arrangeres i mars. BIG-styret arrangerer også treningsøkter i utvalgte temaer.  Trenerne velger selv om dette skal være en tilleggstrening, eller ukens trening. Vi er også med på vår egen 3v3-turnering i fotball som arrangeres i juni.

 

2. klasse: Det gis muligheter for å øke til to treninger pr. uke. Fortrinnsvis så ønsker vi at den ene av disse to treningene skal være basisorientert. Dvs. at vi har stor variasjon i temaet på en av disse treningene. Dette året deltar vi i vår egen BIG-Cup, 3v3-turneringer, samt en cup i nærområdet. I fotball spiller kullet i serie, og i håndball deltar vi i Loppetassen, som er tre runder i perioden januar-april. Hele veien er det individets utvikling og hensyn vi skal ta.

 

3. klasse: Vi fortsetter primært med to treninger i uken, men det kan i overlappingsperiodene (september og mars) forekomme at det også blir opptil tre treninger i uken. Sørg for at det er en fornuftig fordeling mellom oppstarten i våre primæridretter håndball og fotball. Det gis mulighet til å delta på flere 3v3-turneringer i tillegg til våre egne. På fotballsiden spiller vi serie, og på håndballsiden deltar vi på 4-5 minirunder. Vi fortsetter videreutvikling av individuelle ferdigheter. Vi holder fotballtreningene i gang til medio november, med oppstart i februar igjen.

 

4. klasse: Samme antall treninger som tidligere, men her kan det i overgangsperiodene bli enda mer aktivitet. Vi har ordinært seriespill i både håndball og fotball. Vi deltar på våre egne 3v3-turneringer, samt eksterne cuper i fotball. I håndball deltar vi på Fredrikstad Cup og Kia cup for gutter i Oslo.

 

5. klasse: Samme antall treninger som tidligere. Deltar i seriespill og cuper bestemt i felleskap med BIG-styret. Det er lov å trene mye, og det er lov å trene mindre.

 

For samtlige kull benytter oss av eksterne instruktører når det er behov for det, som i forbindelse med dans, judo og svømming. Vi har årlig besøk av den mobile gymsalen til Nedre Glomma Turn, og vi setter også av en ettermiddag med lek og moro på et lekeland. I tillegg tilbyr vi Fysisk aktivitet i samarbeid med SFO på Manstad skole. Dette foregår i SFOs kjernetid på mandager.