Organisasjonsplan Lervik IF

Dette dokumentet beskriver grunnstrukturen i klubbens organisasjon og har som målsetning å understøtte formålet om å være en positiv kraft i nærmiljøet.

Organisasjonsplanen er et styrende dokument og utgjør sammen med NIF’s lovnorm klubbens vedtekter. Endringer til organisasjonsplanen behandles av hovedstyret og vedtas av årsmøtet.

Hele dokumentet: Organisasjonsplan Lervik IF