BarneIdrettsGruppa BIG Lervik IF

Lervik IFs mål er å gi et bredt sportslig og sosialt tilbud til alle som ønsker å være aktive i vårt nærmiljø i Lervik, Manstad, Vestbygda og Engelsviken. Vår visjon er: «Mestring for alle».

Lervik IF er en klubb som fokuserer på å skape aktivitet for alle aldersgrupper. Allsidighet skal prege de første årene i klubben hvoretter man over tid skal etablere håndball- og fotballgrupper på alle alderstrinn og for begge kjønn. Våre aktive skal føle glede ved å komme til klubbhuset og mestring når de går hjem­.

Det første møtet med Lervik IF er vårt tilbud til barn de to siste årene i barnehagen.

Rekrutteringsarbeidet mot denne aldersgruppen skjer gjennom et godt samarbeid med barnehagene i nærmiljøet. Vi sender ut nødvendig informasjon som barnehagen deler med avdelingene til de barna det gjelder. BIG styret sender også ut og deler nødvendig informasjon på sosiale plattformer som Facebook. Plakater med informasjon blir også satt opp på matvarebutikkene i nærområdet, Manstad skole og i Gaustadhallen.

Før barna begynner med treningssamlinger ønsker vi i BIG styret å samle alle foreldre til et informasjonsmøte, hvor vi informerer og gjennomgår tilbudet vi ønsker å gi til barna. Der vil foreldre også kunne stille spørsmål og melde sin interesse til å kunne bidra og hjelpe til på treninger som i første omgang ikke trenger noen formell trenerbakgrunn eller kompetanse. Vi ønsker å samle alle barna i en felles gruppe mens de enda går i de forskjellige barnehagene. Det har vært stor pågang til disse treningene de seneste årene med opp mot 40 barn i kullet, og det har vært et godt oppmøte med både jenter og gutter.

I 2024 har vi treninger både for de som er født i 2017, 2018 og 2019 og det er svært lav terskel for å være med. Dette året har vi også en plan om å starte opp 2020-kullet og all informasjon vil bli sendt ut til de forskjellige barnehagene. Vi håper og tror at dette tilbudet vil være en fin overgang til skolen for alle barn som blir med på treningssamlingene. Ta mer enn gjerne kontakt med oppstartsansvarlig  Anders Wendel på telefon: 94392606 eller på e-post: anders.wendel@lervikif.no. for detaljer rundt tidspunkter og kontaktpersoner.

For disse barna har vi en treningssamling i uken. Det er oppstart i ukene etter skolestart, med pause i alle skoleferiene. Hovedfokus for denne gruppen er motorikk, lek og glede. Vi tilstreber oss på å skape en varm, trygg og konkurransefri arena, med plass til absolutt alle. Hovedfokuset vårt er mest mulig lek, og barna trenger ikke ha noen forkunnskaper til ball.

Treningene har en varighet på 45 - 60 minutter, og all aktivitet foregår i vårt nærområde, gjerne på Manstad Skole, Lervik banen eller i Gaustadhallen. Barna trenger kun ha med seg innesko og vannflaske når de kommer på trening. All aktivitet i BIG er beskrevet i Lerviks BIG Sportsplan (1) og kontinuerlig justert og endret i vår BIG Rammeplan (2)for barneidrett. Vår kommunikasjonsplattform i Lervik er Spond og vi oppfordrer at alle lag og trenere kun benytter Spond til kommunikasjon mellom trener - spiller og trener - forelder.

1. klasse: Vi holder oss til en trening på rundt 60 min aktivitet i nærområdet. Vi vektlegger det å bli kjent med hverandre og egne ferdigheter. Den første opplevelsen vi får med kampsituasjon er i vår egen BIG Cup i fotball som arrangeres i Gaustadhallen i mars samt at vi er med på vår egen 3v3-turnering i fotball som arrangeres i Østfoldhallen i november.

2. klasse: Det gis muligheter for å øke til to treninger pr. uke og vi glir sakte men sikkert over i mer fotball og håndball samtidig som vi ønsker vi at alle treninger skal være basisorientert og inneholde stor variasjon i tematikk, motorikk og ferdighetstrening.. Dette året deltar vi også i vår egen BIG-Cup i mars, 3v3-turnering i november, samt en cup i nærområdet. I fotball spiller kullet i seriespill med oppstart på våren mot slutten av andre klasse, og i håndball deltar vi i Loppetassen, som er minihåndball turneringer som arrangeres med mange kamper på kort tidsramme gjennom hele håndballsesongen.

3. klasse: Vi fortsetter primært med to treninger i uken, men det kan i overlappingsperiodene mellom håndball og fotball (september og mars) forekomme at det også blir opptil tre treninger i uken. Vi vektlegger at det er både god dialog og samarbeid i fordelingen av trening mellom idrettene. Det gis mulighet til å delta på flere 3v3-turneringer i tillegg til våre egne. På fotballsiden spiller vi serie, og på håndballsiden deltar vi på 4-5 minirunder (også kalt Intersport 4´ håndball. 

4. klasse: Det er rom for å øke til 3 treninger pr uke i henhold til aktiv sesong, men her kan det i overgangsperiodene bli enda mer aktivitet. Vi har ordinært seriespill i fotball på våren og spiller fortsatt Intersport 4´håndball gjennom sesongen. Vi deltar på våre egne 3v3-turneringer, samt eksterne cuper i nærområdet i fotball. I håndball deltar vi for første gang på Fredrikstad Cup i mai (pinsehelga) - verdens største håndballturnering.

5. klasse:   Vi har to fotballtreninger og 1 håndballtrening i fotballsesongen og motsatt. Vi deltar i ordinært seriespill i fotball og spiller kortbaneserie som ordinær serie i håndball. BIG cup i mars og 3x3 i november som tidligere,  Fredrikstad Cup i mai og fotballturneringer gjerne utenfor vårt fylke  bestemt i felleskap med BIG-styret. 

6 / 7 klasse:   Våre to eldste kull  følger som alle andre Sportsplanen og Rammeplanen som er satt for deres aldersgruppe men gruppen innlemmes i Lervik IFs ungdomsavdeling våren i 6 klasse. Treningsfrekvensen for de eldste kullene er 3-4 treninger pr uke, med sesongprioritet. I fotball spiller vi seriespill og i håndball spiller vi Regionserien og Temaserien for GJ12. Håndballagene  G/J 11 og 12 deltar i Fredrikstad Cup samt at vi gjerne deltar i turneringer med overnatting for første gang i begge idretter. Aldersgruppen er ofte den første hvor vi som alle andre klubber opplever noe frafall og vi jobber hardt for inkludering, deltagelse, fellesskap samt å etablere felles møteplasser på tvers av kjønn og idretter. 

Høsten i 6 klasse vil våre fotballspillere for første gang bli nominert til bylag / sonetreninger og vi oppfordrer trenere / ledere til å oppsøke BIG styret / Fotballstyret rundt denne tematikken. Vi minner også om at barna er en del av barneidrettsbestemmelsene  til og med det året de fyller 12, dvs i fotball sesongen som går fra våren til høsten mellom 6-7 klasse og for håndballen hele 7. klasse selv om gruppen organisatorisk blir en del av ungdomsavdelingen.

Mer informasjon rundt NIFs barneidrettsbestemmelser finnes her https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett

Vedlagt er følgende infoskriv:

  1. Sportsplan BIG 2023 BIG Sportsplan 2023.pdf
  2. Rammeplan BIG 2024 Rammeplan BIG-Lervik_2024 .pdf
  3. Infoskriv Trenere 2024 Trener 2024.pdf
  4. Infosktiv Forelder 2024 Forelder 2024.pdf