BarneIdrettsGruppa BIG Lervik IF

Lervik IFs mål er å gi et bredt sportslig og sosialt tilbud til alle som ønsker å være aktive i vårt nærmiljø i Lervik, Manstad, Vestbygda og Engelsviken. Vår visjon er: «Mestring for alle».

Lervik IF skal være en breddeklubb som fokuserer på å skape aktivitet for alle aldersgrupper. Allsidighet skal prege de første årene i klubben hvoretter man over tid skal etablere håndball- og fotballgrupper på alle alderstrinn og for begge kjønn. Våre aktive skal føle glede ved å komme til klubbhuset og mestring når de går hjem­.

Det første møtet med Lervik IF er vårt tilbud til barn de to siste årene i barnehagen. Rekrutteringsarbeidet mot denne aldersgruppen er begrenset, men det er informert på våre hjemmesider og det er velkjent i miljøet at Lervik IF har dette tilbudet. Vi samarbeider med alle barnehagene i vårt nærmiljø og ønsker å samle barna i felles gruppe mens de enda går i ulike barnehager.  Det har vært stor pågang til disse treningene de seneste årene med opp mot 40 barn i kullet. I 2024 har vi treninger både for de som er født i 2017, 2018 og 2019 og det er svært lav terskel for å være med - ta kontakt med BIG Styret for detaljer rundt tidspunkter og kontaktpersoner. 

For disse barna har vi en treningssamling i uken. Det er oppstart i ukene etter skolestart, med pause  i alle skoleferiene. Hovedfokus for denne gruppen er motorikk, lek og glede. Vi tilstreber oss på å skape en varm og konkurransefri arena, med plass til absolutt alle. Treningene har en varighet på 45 - 60  minutter, og all aktivitet foregår i vårt nærområde, gjerne på Manstad Skole, Lervik banen eller i Gaustadhallen. 

All aktivitet i BIG er beskrevet i Lerviks BIG Sportsplan og kontinuerlig justert og endret i vår BIG Rammeplan for barneidrett. Vår kommunikasjonsplattform i Lervik er Spond og vi oppfordrer at alle lag og trenere kun benytter Spond til kommunikasjon mellom trener - spiller og trener - forelder. 

1. klasse: Vi holder oss til en trening på rundt 60 min aktivitet i nærområdet. Vi vektlegger det å bli kjent med hverandre og egne ferdigheter. Den første opplevelsen vi får med kampsituasjon er i vår egen BIG Cup i fotball som arrangeres i Gaustadhallen i mars samt at vi er med på vår egen 3v3-turnering i fotball som arrangeres i Østfoldhallen i november.

2. klasse: Det gis muligheter for å øke til to treninger pr. uke og vi glir sakte men sikkert over i mer fotball og håndball samtidig som vi ønsker vi at alle treninger skal være basisorientert og inneholde stor variasjon i tematikk, motorikk og ferdighetstrening.. Dette året deltar vi også i vår egen BIG-Cup i mars, 3v3-turnering i november, samt en cup i nærområdet. I fotball spiller kullet i seriespill med oppstart på våren mot slutten av andre klasse, og i håndball deltar vi i Loppetassen, som er minihåndball turneringer som arrangeres med mange kamper på kort tidsramme gjennom hele håndballsesongen.

3. klasse: Vi fortsetter primært med to treninger i uken, men det kan i overlappingsperiodene mellom håndball og fotball (september og mars) forekomme at det også blir opptil tre treninger i uken. Vi vektlegger at det er både god dialog og samarbeid i fordelingen av trening mellom idrettene. Det gis mulighet til å delta på flere 3v3-turneringer i tillegg til våre egne. På fotballsiden spiller vi serie, og på håndballsiden deltar vi på 4-5 minirunder (også kalt Intersport 4´ håndball. 

4. klasse: Det er rom for å øke til 3 treninger pr uke i henhold til aktiv sesong, men her kan det i overgangsperiodene bli enda mer aktivitet. Vi har ordinært seriespill i fotball på våren og spiller fortsatt Intersport 4´håndball gjennom sesongen. Vi deltar på våre egne 3v3-turneringer, samt eksterne cuper i nærområdet i fotball. I håndball deltar vi for første gang på Fredrikstad Cup i mai (pinsehelga) - verdens største håndballturnering.

5. klasse:   Vi har to fotballtreninger og 1 håndballtrening i fotballsesongen og motsatt. Vi deltar i ordinært seriespill i fotball og spiller kortbaneserie som ordinær serie i håndball. BIG cup i mars og 3x3 i november som tidligere,  Fredrikstad Cup i mai og fotballturneringer gjerne utenfor vårt fylke  bestemt i felleskap med BIG-styret. 

6 / 7 klasse:   Våre to eldste kull  følger som alle andre Sportsplanen og Rammeplanen som er satt for deres aldersgruppe men gruppen innlemmes i Lervik IFs ungdomsavdeling våren i 6 klasse. Treningsfrekvensen for de eldste kullene er 3-4 treninger pr uke, med sesongprioritet. I fotball spiller vi seriespill og i håndball spiller vi Regionserien og Temaserien for GJ12. Håndballagene  G/J 11 og 12 deltar i Fredrikstad Cup samt at vi gjerne deltar i turneringer med overnatting for første gang i begge idretter. Aldersgruppen er ofte den første hvor vi som alle andre klubber opplever noe frafall og vi jobber hardt for inkludering, deltagelse, fellesskap samt å etablere felles møteplasser på tvers av kjønn og idretter. 

Høsten i 6 klasse vil våre fotballspillere for første gang bli nominert til bylag / sonetreninger og vi oppfordrer trenere / ledere til å oppsøke BIG styret / Fotballstyret rundt denne tematikken. Vi minner også om at barna er en del av barneidrettsbestemmelsene  til og med det året de fyller 12, dvs i fotball sesongen som går fra våren til høsten mellom 6-7 klasse og for håndballen hele 7. klasse selv om gruppen organisatorisk blir en del av ungdomsavdelingen.

Mer informasjon rundt NIFs barneidrettsbestemmelser finnes her https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett

Ved spørsmål rundt rammene i BIG ta gjerne kontakt med styret - se kontaktinfo lenger opp på siden. Vi setter pris på alle type henvendelser og spørsmål.