Trenerveileder


Trenerkoordinator Lervik IF sin rolle i klubben er å bistå og følge opp trenerrollen. Vi har i 2024 trenerkoordintor både i fotball og håndball.

Trenerkoordinator Håndball 2024 Gry Hubental Rollebeskrivelse håndball: 

Trenerkoordinator Fotball 2024 xxxx : Rollebeskrivelse fotball:  Trenerkoordinator Lervik IF.pdf