Trenerveileder


Trenerkoordinator Lervik IF sin rolle i klubben er å bistå og følge opp trenerrollen. Hele rollebeskrivelsen til treningskoordinator finnes her: Trenerkoordinator Lervik IF.pdf