Trenerveileder


Trenerkoordinator Lervik IF sin rolle i klubben er å bistå og følge opp trenerrollen til alle våre foreldretrenere og ikke minst ungdomstrenere. Vi har i 2024 trenerkoordintor både i fotball og håndball. 

Trenerkoordinator Håndball 2024 Gry Hubental Rollebeskrivelse håndball: 

Trenerkoordinator Fotball 2024 Pål Bjørge: Rollebeskrivelse fotball:  Trenerkoordinator Lervik IF.pdf