STILLINGSINSTRUKS FIKS-ANSVARLIG LERVIK IF

Klubben skal ha en FIKS ansvarlig med tilstrekkelig og adekvat opplærling hos Østfold fotballkrets i relevante løsninger og prosesser. 

Oppgavene som FIKS ansvarlig i Lervik IF har er: 

 • Registrere nye personer, roller, spillere og gir nødvendig opplærling i bruken av FIKS
 • Registering av spillere, hvor duplikatkontroll blir brukt 
 • Opplæring av klubbrukere i hvordan man bruker kamprapport og resultatregistrering 
 • Opprette og godkjenne overganger i tillegg til å bistå lagledere i fotballgruppen med overgangs papirer som skal fylles ut og lastes opp i FIKS   
 • Følge opp og bistå klubbrukerne, hvis registering av kamprapporter ikke blir levert eller registrert
 • Administrere klubbopplysninger ved behov
 • Administrere klubbens anlegg ved behov mot krets som må foreta justeringer i systemet 
 • Sender ut informasjon til lagene om når fristene for påmelding til sesongen er og følger opp at disse blir overholdt
 • Informere hvert år i forkant av seriepåmelding i relevante møtearenaer (trenere/lagleder/styremøter A fotballgruppa og BIG-gruppen) om hva FIKS er og hvilke lag som skal bruke det
 • Sender ut info til alle trenere/lagledere når kampene for sesongen ligger ute til gjennomsyn før sesongstart
 • Melder på alle klubbens lag i serien og godkjenner påmeldingene
 • Melder av lag til serien innen fristen, hvis det viser seg at det er nødvendig
 • Melder på yngre lag til Bendit cup., samt andre turneringer som krever FIKS-påmelding 
 • Påser at alle lagene har hovednavn og evt et lags navn i serien
 • Melder på antilag, der det er behov
 • Bistår og henviser videre, hvis noen trenere/lagledere er usikker på hvilket nivå de skal melde på laget i kommende sesong 
 • Aktivisere og passivisere forsikringer på spillere 
 • Flytting av kamper i barnefotball i FIKS
 • Foreta endringer på personer og roller etter bla årsmøte
 • Rydde og holde orden på lagsporteføljen

Deler av de ovennevnte oppgaver kan delegeres til øvrige deltakere i fotballstyret og/eller daglig leder der hvor dette gir en mer effektiv gjennomføring.