Dommerkoordinator 2024


Både fotballavdelingen og håndballavdelingen har sin egen dommerkoordinator. Disse har ansvaret for oppfølging av dommere i klubben, rekruttering og utdanning av nye dommere og jobber tett med klubb, krets og forbund ved behov. 


Dommerkoordinator Håndball: Pål Bjørge

Dommerkoordinator Fotball: Flemming Josefsen


Dommerkoordinator Fotball

Facebookside for Lervik IF's fotballdommere