FAIR PLAY KOORDINATOR HÅNDBALL

Rollebeskrivelse

Overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter i Lervik IF Håndball. Det overordnede målet er å utvikle, forankre, synliggjøre klubbens aktiviteter innen Fair Play mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer.   

Før håndballsesongen 2024 vil Lervik også ha utarbeidet en koordinator rolle og årshjul for Fair Play i Håndball