AKTIVITET

Lervik IF er et fleridrettslag med håndball og fotball som våre ballidretter. Alle våre aktive medlemmer til og med 12 år skal engasjeres og introduseres til begge idrettene som del av vår barneidrettsgruppe.

Vi skal etterstrebe å stille lag på både jente- og guttesiden innen håndball og fotball. All aktivitet skal tilrettelegges slik at dette hovedmålet kan nås. Treninger og kampaktivitet skal organiseres på en slik måte at ingen av våre aktive kommer i konflikt og må "velge" idrett.

Vår treningshverdag skal være preget av tydelige trenere, leder og voksne hvor god og konstruktiv kommunikasjon ligger til grunn.

Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få gode opplevelser med fyisk aktivitet. En forutsetning for gode dette er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Aktiviteten skal settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankret i klubben og som følges opp, er en forutsetning for å lykkes med å skape god aktivitet.

Overordnet ansvarlig for all aktivitet i klubben er sportslig leder (sportslig.leder@lervikif.no).

All vår aktivitet skal være forankret i gjeldende sportsplan og i henhold til de verdier klubben til enhver tid har definert.