VERDIGRUNNLAG

Våre verdier skal hjelpe oss å være tydelige overfor våre medlemmer, støttespillere, trenere, foresatte og ellers alle som har et forhold til oss. Det skal hjelpe oss i å tegne en skisse av hvordan vi vil at Lervik skal framstå utad i et scenario hvor vi selv kunne bestemme alle interne og eksterne innsatsfaktorer.

Dette framtidsbildet kan beskrives slik:

 • På alle nivåer i klubben skal individuell mestring stå i fokus for våre prioriteringer
 • Hos oss er det en overordnet prioritet å bevare flest mulig lengst mulig
 • Det skal være lov å bli god i Lervik – Vi definerer det å bli god som «best mulig», dvs å utnytte sitt eget potensiale innenfor rammen av egne evner
 • Vi har respekt for hverandre og inkluderer alle i fellesskapet – det være seg på laget eller i styrerommet
 • Lervik setter ball i sentrum, men oppmuntrer til allsidighet
 • Vi tror at inkluderende grupper basert på likeverd og respekt fostrer glede og samhold – på tvers av alderstrinn og kjønn
 • Klubben skal være en synlig og positiv bidragsyter lokalt – Vårt fokus er å skape et mer aktivt lokalmiljø for alle
 •  

  VÅRT HOVEDMÅL

  Lervik IF skal være en breddeklubb som fokuserer på å skape aktivitet for alle aldersgrupper. Allsidighet skal prege de første årene i klubben hvoretter man over tid skal etablere håndball- og fotballgrupper på alle alderstrinn og for begge kjønn. Våre aktive skal føle glede ved å komme til klubbhuset og mestring når de går hjem­.

   

  VÅRE VIRKEMIDLER

  For å oppnå ønsket visjon og gjennomføre definert målsetning må klubben ha fokus på viktige prinsipper under utøvelse av aktivitet og ledelse:

   

  • Vi skal ha engasjerte og kompetente tillitsvalgte, medarbeidere, trenere og lagledere på alle nivåer – fra hovedstyre til yngste alderskull
  • Kompetansebygging skal stå i fokus gjennom tilpassete kurs for alle relevante roller. Vi stiller krav til kompetanse.
  • Langsiktighet og tålmodighet skal kjennetegne vår måte å jobbe på for å nå våre medlemmers mål
  • Vår hovedarena skal være ved vårt anlegg i Vestbygda
  • Vi skal være tøffe nok til å uttrykke våre mål i det offentlige rom og være synlige lokalt og regionalt
  • Lervik skal være en klubb som er åpen for å samarbeide med lokale aktører, kommunale institusjoner og andre organisasjoner som til enhver tid måtte ønske å komme i dialog med oss. Fokus for slikt samarbeid skal alltid være å skape et bedre aktivitetstilbud – i regi av egen klubb eller andres
  • Vi skal opptre profesjonelt og seriøst i alle organisasjonsledd og funksjoner
  • Klubben skal innrette sin drift slik at eksisterende anlegg sikres for ettertiden og videreutvikles for å understøtte visjon og hovedmål