INSTRUKS KVALITETSKLUBBANSVARLIG

Hvem

Klubbens Kvalitetsklubbansvarlig velges av årsmøtet og møter i hovedstyret. 

Rollebeskrivelse 

Kvalitetsklubbansvarlig skal være en garantist for at Lervik IFs Kvalitetsklubbarbeide alltid skal være i overenstemmelse med de krav og plikter som følger av det å være en Kvalitetsklubb. Kvalitetsklubbansvarlig koordinerer klubbens kvalitetsklubb arbeidsutvalg når det er nødvendig. 

Oppgavebeskrivelse  

  • Være klubbens kontaktpunkt mot Østfold fotballkrets i Kvalitetsklubbspørsmål
  • Utvikle nye og revidere gamle Kvalitetsklubbdokumenter når det er nødvendig
  • Ansvarlig for at Kvalitetsklubbdelen av hjemmesiden er vedlikeholdt og ajourført
  • Være pådriver for at Kvalitetsklubbegrepet er kjent for alle i klubben
  • Å sørge for at Kvalitetsklubbkrav- og plikter følges opp i klubben
  • Være Lervik IFs kontaktpunkt til andre klubber som henvender seg