INSTRUKS DOMMERKOORDINATOR FOTBALL

Oppgavebeskrivelse

  • Fordele dommeroppgaver, sette opp dommere til interne kamper i BIG
  • Rekruttere nye dommere
  • Opplæring av eksisterende og nye dommere
  • Være et møtested for dommere i Lervik
  • Sørge for at Lervik stiller med dommere i møter, i kretsen der dommere bør / skal delta
  • Informere dommere om aktuelle saker
  • Dommerkoordinator deltar på trener- og oppmannsmøter i regi av TK

Rekruttering

Spillere som fyller 13 år vil få tilbud om dommerkurs hvert år.

Nye dommere i klubben rekrutteres dermed fra 13 år og har sin ilddåp under våre lokale BIG cup.

Opplæring

Klubbdommerkurs arrangeres som minimum 1 gang pr år, fortrinnsvis i forbindelse med BIG cup. Ansvarlig for gjennomføring er dommeransvarlig.

Dommerforum

Dommerforum er samlinger som klubben har med dommerne, både nye og etablerte. Her er det både sosial samling og enkelte dommersaker som er fokus.

 Dommerforum skal arrangeres som minimum 1 gang årlig, i god tid før seriestart.

Utstyr og godtgjørelse

Klubben stiller med dommerutstyr som dommerdrakter, fløyter, klokker og ellers det de trenger for å gjøre en god innsats.

Alle som dømmer i klubben får godtgjørelse i henhold til satser fra fotballkretsen.

Motivasjon

For inspirasjon og motivasjon kjøres en intern konkurranse der det etter endt sesong kåres «Årets dommer», «Årets nykommer» og «Årets tøffing».