FAIR PLAY KOORDINATOR FOTBALL

Rollebeskrivelse

Overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter i Lervik IF Fotballgruppa. Det overordnede målet er å utvikle, forankre, synliggjøre klubbens aktiviteter innen Fair Play mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer.   

Lervik IF har I 2024 søkt Østfold Fotballkrets om å bli Fair Play sertifisert klubb og ansvaret for Fair Play ligger under Barneidrettsgruppa BIG. 

Dokumenter som er relevant for Fair Play arbeidet kan lastes ned her:

  1. Kampvertinstruks 2024.pdf
  2. Foreldrevettregler 2024.pdf
  3. Spillervett og Trenervett 2024.pdf