KIOSKDRIFT LERVIK IF

Om kioskdrift i Lervik IF

Lervik IF har ansvaret for kiosk inne i Gaustadhallen på oppdrag fra Fredrikstad Kommune samt vår egen kiosk ute ved klubbhuset.

Kiosken ved klubbhuset er åpen under fotballsesong og ved øvrig behov. Kiosken i Gaustadhallen har åpent når det er håndball- og innebandysesong i forbindelse med kampavvikling.

Ansvarlig for koordinering av kioskvakter er den enkelte lagleder. Fordeling av ansvarlige uker foretas av daglig leder og ansvarlig for kioskdrift i hovedstyret:

Dersom det oppstår hendelser og daglig leder ikke kan nås er det også mulig å kontakte vaktmester for Gaustadhallen:

  • Vaktmester Gaustadhallen: 905 69 940 


RETNINGSLINJER FOR SALG UTENOM KIOSKEN

Det er ikke lov til å sette opp egen salgsbod i Gaustadhallen uten at dette er godkjent av Hovedstyret til Lervik IF. Kontakt daglig.leder@lervikif.no for godkjennelse. Merk at det ikke vil bli gitt tillatelse til å selge produkter som konkurrere med det utvalget Lervik IF har i egen kiosk.


Kiosk-vikarer

Dersom det er utfordrende å få gjennomført kioskvakten kan du kontakte en av kiosk-vikarene under. De kan ta vakten mot et honorar. Dette avtales mellom ansvarlig for kioskvakten og vikaren, men Lervik anbefaler et minimum på kr 120,- pr time. Oppgjør avtales direkte og utenom klubben.

Husk at selv om du "selger" vakten din er det du som er ansvarlig for at den gjennomføres og må sørge for at all informasjon fra laget ditt når vikaren.


NavnMobil
Eskil Magnussen45790787
Andrea Gaustad41351431
Vilde Magnussen41187969
Martha Tvete91353599
Celina Tvete46197799
Mia Njøsen94191670
Synne Njøsen94192470
Elias Bilet
90170930
Nicolai L Eriksen
99113639
Liam Rye Spydevold
98677037
Julius Larsen
9967165