Håndballforsikringen

 Har du lisens, er du også forsikret i Gjensidige. Håndballjentenes hovedsponsor, Gjensidige, håndterer håndballforsikringen for lisenspliktige spillere i Norges Håndballforbund.

Fra 1. september 2013 er tilgang til Idrettens Skadetelefon inkludert i lisensen. (Telefon 02033) Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Telefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. All behandling som skal omfattes av lisensforsikringen må bestilles via Idrettens 

Skadetelefon og vil skje i et kvalitetssikret behandlernettverk. Åpningstider er alle dager 09:00 – 21:00.

Utvidet forsikring (LISE+)

Vi anbefaler å lese forsikringsvilkårene (Hva som er omfattet i lisensforsikringene ser du i forsikringsbevis og vilkår for Norges Håndballforbund 2015-16 (pdf-fil for nedlasting) og vurdere om du bør oppgradere lisensen din fra LISE til LISE+.

Melde skade

Oppstår det idrettsskade eller andre hendelser som er omfattet av håndballforsikringen, meldes skaden på nett på https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring

Idrettens skadetelefon (Telefon 02033) er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spes

Er du under 18 år må skademelding fylles ut av foresatte. Gjensidige vil så kontakte deg for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang og Skadetelefonen kontakter deg for bestilling av utredning/behandling. 

Tilleggsinformasjon

Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post. Lisensen kan betales med KID via nettbank. (Samme KID og kontonummer som tidligere. Kontonr er: 7874 05 97301).

For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller klubbens region opprette et lisenskrav i Sportsadmin (SA). Alle klubbledere som er registrert i våre systemer har tilgang til å gjøre dette. Lisens betales via Min idrett. Skal du ikke spille håndball denne sesongen, kan du bare se bort fra lisenskravet.

Logg inn eller opprett bruker på Min idrett hvis du ikke har mottatt melding om lisens/ikke er registrert som spiller slik at du får betalt lisensen og gjennom denne lisensen er forsikret.

Mer informasjon om lisens/forsikring finner du her: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/