HÅNDBALLSTYRET

Rolle
Navn
Mobil
Epost
Leder
Pål Bjørge95129701
handball@lervikif.no
Nestleder
Anne Katrine Njøsen95927567
annekatlarsen@hotmail.com
TrenerkoordinatorLena Skauen92235085
koordinator.handball@lervikif.no
UtvalgsmedlemAne Rikheim Antonsen47309163
anea@viken.no
UtvalgsmedlemHege Flatøy41300100
hege@hjemmebakeri.no
UtvalgsmedlemBarbro Olsen91814114barbroholsen@hotmail.com
Styrets epost

handballstyret@lervikif.no