Sportsplan

Sportsplanen (SP) i Lervik IF danner grunnlaget for hvordan vi utøver våre sportslige aktiviteter. Den bygger på vårt verdigrunnlag og klubbens overordnete målsetninger. Sportsplanen skal beskrive hvordan klubben ønsker å prioritere i ulike situasjoner og hvordan vi definerer den røde tråden i vårt sportslige utviklingsplan. 

Målsetning for de respektive lagene kan og vil variere, men vi skal ha en plattform som gjør spillerne trygge slik at de kan føle mestring på sitt nivå. Med andre ord så skal dette være førende for hvordan vi driver lagene og gjennomfører treningene. 

For at dette skal være gjennomførbart, plikter trenere og oppmenn å gjøre seg kjent med og følge innholdet i SP. Det vil naturligvis dukke opp situasjoner og hendelser som setter trenere/oppmenn ovenfor valg som kan være vanskelige og/eller av karakter som berører de aktive og om ikke beskrives i SP. Her har trenerkoordinator (TK) en sentral rolle som samtalepartner og rådgiver. 

Lervik IF skal være en arena fri for mobbing. Nulltoleranse! Vi skal også ha fokus på «fair play». Like viktig er det hvordan vi som trenere opptrer som gode rollemodeller i kamp og på trening. Vi er forbilder og voksenpersoner. Eksempelets makt er mye sterkere enn vi aner!

Barneidrettsgruppa i Lervik IF BIG (5-11år) har sin egen Sportsplan - kan leses her

Link til fullstendig plan: Sportsplan Lervik IF.pdf