Fotball - forsikringer og skademelding

Lagsforsikring 13-19 år - Grunnforsikring

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.  Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong. Forsikringen er gratis. Se informasjon om Utvidet forsikring nedenfor.

Lagsforsikring senior - Grunnforsikring

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring. Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong. Se informasjon om Utvidet forsikring nedenfor.

Trenere, ledere og dommere

Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

Utvidet forsikring

Utvidet forsikring kan kjøpes av spillere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via http://www.fotballforsikring.no. Denne dekkes ikke av Lervik IF og må derfor bestilles av den enkelte spiller. Vi anbefaler at man går inn på linken og gjør seg kjent med ytelsene i Grunnforsikring og Utvidet forsikring.

Melde skade

Alle skader må meldes elektronisk på https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring. Er du under 18 år, må skademelding fylles ut av foresatte.

Tilleggsinformasjon

Ytelser ved skade, priser for tilleggsforsikring o.l. finner du på http://www.fotballforsikring.no.