Fredrikstad Cup v / Stian Torp / leie av garderober.

Arrangør: Kalender klubbrom