INSTRUKS FAIR PLAY ANSVARLIG

Rollebeskrivelse

Overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter i Lervik IF. Det overordnede målet er å utvikle, forankre, synliggjøre klubbens aktiviteter innen Fair Play mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer.   

Ansvar

 • Sørge for at Fair Play-aktiviteter utvikles og løftes ut i klubben.
 • Oppgavebeskrivelse
 • Utarbeide en årlig Fair Play-plan
 • Kommunisere Fair Play aktiviteter, planer og arbeid
 • Produsere Fair Play-relaterte aktiviteter
 • Forankring av Fair Play i styre(ene)
 • Rekruttere Fair Play-ansvarlige på lagsnivå
 • Delta på foreldremøter, trener og oppmanns-møter
 • Opplæring innen Fair Play på trener- lags- og / lagleder- / spillernivå
 • Fremme aktivt Fair Play-engasjement i lagene
 • Kontakt med forbund og krets i Fair Play-arbeidet