BIG-STYRET

Rolle
Navn
Mobil
Epost
Leder
Svein Kristiansen46966962svein.kristiansen@lervikif.no
UtvalgsmedlemNina Engebretsen41360390
nina.engebretsen@lervikif.no
Fagansvarlig barneidrettLine Halvorsrød
97036684
line.halvorsrod@lervikif.no
UtvalgsmedlemAnders Wendel94392606
anders.wendel@lervikif.no
UtvalgsmedlemIda Kristiansen
99109832
ida.kristiansen@lervikif.no
Styrets epost

BIG-styret@lervikif.no