Koronarutiner i Gaustadhallen ved avvikling av håndballkamper

Ansvarlig for oppfølging av rutinen: Sekretariatsansvarlige

Oppfølging av smittevern

Blant de to som sitter i sekretariatet skal det utnevnes en smitteansvarlig. I tillegg må det være tre vakter som fordeler ansvar for følgende:

 

 • Registrering og innsamling av kontaktinfo for publikum/ deltakere.
 • Informasjon og veiledning til besøkende lag
 • Påse at maksgrensen på 100 personer i hallen overholdes (maks 70 på tribunen).
 • Påse at 1-metersregelen overholdes på tribunen. 
 • Lose utøverne inn og ut av banen før kamp, i pausen og etter kamp.
 • Renhold av innbytterbenker ved eventuelt sidebytte og mellom kamper. Likeledes skal sekretariatsbord samt andre kontaktflater og utstyr rengjøres (minimum ved bytte av funksjonærer). 
 • Renhold av håndtak og andre kontaktflater i hallens områder der spillere og publikum ferdes, samt benker og håndtak i garderobe
 • Speaker orienterer om følgende før hver kamp:

o   alle må registrere seg

  • at man skal overholde 1-meters regelen
  • ha god hånd- og hostehygiene
  • publikum må forlate tribunen umiddelbart etter kampslutt

 

Registrering og telling 

 • Det totale antall deltagere (spillere og publikum) i håndballhallen, skal aldri overskride 100. Deltakere inkluderer spillere og tilskuere.

 • Lagene plikter selv å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i gruppen til den aktuelle kampen. I de klassene og nivåene hvor det brukes elektronisk kamprapport er dette tilstrekkelig.

 

 • Publikum registreres ved døra inn til tribunen av vakt, enten ved manuell registrering eller digitalt.

 

 • Listen skal inneholde fullt navn og telefonnummer og lagres i 10 dager, for så å makuleres/slettes. Manuelle lister legges perm sammen med Ipad.

 

 

Håndballbanen

 

 • 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken.

 

 • Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre.

 

 • Sekretariat må utformes slik at tidtaker og sekretær kan sitte med minimum 1 meters avstand.

 

 • Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal spillere og dommere overholde 1-metersregelen.

 

 • Det vil ikke være sidebytte i kamper i 16-årsklassen og yngre. Lagene skal benytte samme side og innbytterbenk i begge omganger. For kamper i LERØYserien, juniorklassen og seniorklassen oppfordres lagene til å benytte samme side i begge omganger, men sidebytte skal tillates dersom et av lagene ønsker dette.

 

 • Renhold av benker og garderober skal gjennomføres av arrangør når nytt lag skal benytte innbytterbenken.

 

·      Ved arrangement i barnehåndballen (4-er-håndball) kan det arrangeres på to flater per ordinære håndballbane. Deltakerne skal komme inn og forlate banen etter anvisning fra arrangør.

 

 • Desinfeksjonsmiddel og annet nødvendig rengjøringsutstyr finnes i utstyrsrommet.