Hovedstyret

Tore Bentsen

Rolle: Leder
Tlf: 926 95 209

Epost

Sigrid Poppe

Rolle: Nestleder
Tlf: 915 94 805

Epost

Irene Bekkevold

Rolle: Kasserer
Tlf: 416 76 498

Epost

Hans Olav Nymark

Rolle: Leder barneidrattsgruppa (BIG)
Tlf: 908 89 809

Epost

Espen Begby

Rolle: Sportslig leder
Tlf: 902 01 360

Epost

Karl Andersen

Rolle: Leder fotballgruppa
Tlf: 982 93 360

Epost

Pål Bjørge

Rolle: Leder håndballballgruppa
Tlf: 951 29 701

Epost

Laila Andreassen

Rolle: Sekretær
Tlf: 915 47 483

Epost

Arne Gunvald Eriksen

Rolle: Materialforvalter
Tlf: 901 63 258

Epost

Frank Remy Sand

Rolle: Styremedlem
Tlf: 950 43 106

Ansvar: Kvalitetsklubbansvarlig

Epost

Tonje O. Oven

Rolle: Styremedlem
Tlf: 911 93 019

Ansvar: Miljøkontakt

Epost

Håvard Magnussen

Rolle: Styremedlem
Tlf: 907 64 911

Ansvar: Web / Medlemsregister

Epost

Thor Martin Martinsen

Rolle: Daglig leder
Tlf: 915 12 698

Epost