Det jobbes med å etablere et årshjul, kalender eller egnet verktøy for dette.