Vi starter aktivitet for de eldste - de yngste kommer etterhvert

Postet av Lervik Idrettsforening den 19. Apr 2020

I tråd med at det åpnes noe opp for økt aktivitet ønsker klubben også at vi prøver ut hvordan de sentrale retningslinjene for organisert trening kan gjennomføres.

Vi begynner med de eldste årskullene og skaffer noe erfaring. De yngste slippes på etterhvert som barnehage og skole har kommet i gang og vi ser hvordan treningshverdagen kan organiseres. Planen er at dette kan skje i uke 20.

Det er utarbeidet en treningsveileder samtlige lag som ønsker å trene forplikter seg til å følge. Dersom det avdekkes brudd på denne vil hovedstyret vurdere på nytt om vi kan tillate trening.

De lagene som i første omgang starter opp er:

  • Håndball
    • J13, J14, J15
    • G15, G16
  • Fotball
    • Guttelaget, Juniorlaget, A-laget
    • J14/15, J16/17

Tildeling av treningstider sendes ut separat.

Det blir obligatorisk nettmøte for gjennomgang av retningslinjene for håndball og fotball separat i morgen mandag 20.04. Pål organiserer for håndballen og Espen / Karl for fotballen.

Last ned Lervik IF sin koronaveileder for organisert trening her: Lervik IF Koronaveileder


Merk dere de viktigste retningslinjene:

En gruppe kan maksimalt bestå av fem personer, inkludert trener. På et stort areal kan det være flere grupper i gang samtidig så lenge det er god nok avstand mellom gruppene.

Ved aktiviteter for barn og unge skal det være en voksen person til stede som har ansvar for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige myndigheter. Det vil si at hvis det organiseres trening med flere grupper samtidig, skal det være en voksenperson per gruppe. 4 spillere + 1 voksen.

Deltakerne skal til enhver tid holde minst to meters avstand både innad i gruppen, og det anbefales 10 meter mellom gruppene.

Fellesgarderober eller fellesdusjer skal ikke benyttes.

Deltakerne skal ikke berøre samme gjenstand, derfor må kastøvelser og lignende gjøres en og en mot en vegg eller et annet treffpunkt.

Sørg for at aktiviteten gjennomføres slik at det ikke oppstår skader.

Er du målvakt, får du ikke lov til at noen skyter på deg, men du kan trene mye på individuell teknikk på de utfallene du ønsker å bli bedre på i tillegg til den fysiske treningen som er viktig for å beherske en del av teknikkene.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.