Årsmøte 2023 gjennomført med nye æresmedlemmer!

Postet av Flemming Andre Josefsen den 14. Mar 2024

Tirsdag 5. mars ble det avholdt årsmøte for 2023 på klubbhuset.

Utover de vanlige postene på programmet fikk Lervik IF to nye æresmedlemmer.

Tove Johansen
Tove har gjennom over 65 år deltatt i arbeid og utført oppgaver for klubben. Tove har aldri hatt de tyngste verv, men uten Toves utrettelige innsats for å holde hus og anlegg i orden hadde klubben stått overfor flere utfordringer opp gjennom.

Håvard Magnussen
Håvard kom inn som et friskt pust i Lervik da han flyttet til Stenebråten. Allerede i 2005 ble han valgt inn i BIG styret og har siden ikke sett seg tilbake. Han var aktiv gjennom ulike verv i BIG frem til han i 2011 ble valgt inn i hovedstyret. Håvard satt som hovedstyreleder frem til 2016, da han gikk over til å bli styremedlem. For 2023 tok han i tillegg over som leder for Håndballstyret.

Håvard har vært en enorm ressurs for klubben gjennom alle disse årene og har nå hovedfokus på hjemmesiden og medlemslister.

Tore Bentsen ble takket av som styreleder, og det er også flere utskiftninger i styrene. Mer om dette i årmøteprotokollen som man finner her.


Kommentarer

— Guest